Tillsammans gör vi skillnad!

Under vår senaste resa till Indien under vilken vi utbildade kvinnor inom menstruell hälsa på landsbygden i Tamil Nadu mötte vi en ny verklighet. Många kvinnor hade inga mensskydd alls. Säckväv, tidningspapper och tygtrasor var det kvinnorna många gånger använde för att hantera sin mens. På Flowcup anser vi att det borde vara varje kvinnas rättighet att ha tillgång till ordentliga mensskydd, oavsett vart i världen man bor. Ända sedan start 2017 har vi haft en tydlig social mission; vi vill bidra med säkra menskoppar till kvinnor i låginkomstländer. Vi vill samtidigt understryka att vi tycker det är varje kvinnas rätt att få välja vilket mensskydd som passar henne bäst, oavsett om vi pratar om bindor, tamponger eller menskoppar. Menskoppar är det skydd vi förespråkar och har gott så det blir det naturligt för oss att bidra med just det. Ibland distribuerar vi menskopparna själva och ibland sker det genom våra hårt arbetande partners. Utbildning ges alltid i samband med att menskopparna delas ut. Mer om våra partners kan du läsa ovanför texten via deras logotyper. Med dessa rader vill vi tacka kollegor, partners, kunder & alla som bidrar till Flowcups sociala arbete. Utan er vore detta inte möjligt och ni har för alltid vår tacksamhet!

/ CEO Diana Lidforsen med team