Star For Life

Star for Life är ett utbildningsprogram med syfte att stärka ungdomars självkänsla för att de ska kunna förverkliga sina drömmar. År 2017 nådde Star for Life över 100.000 studenter i Sydafrika och Namibia. Star for Life är en icke vinstdrivande organisation och distribuerar de donerade menskoppar på ett mycket bra och ansvarsfullt sätt. Vi är mycket glada över att få vara en del av deras viktigare arbete. Läs mer om Star for Life här.

Hand In Hand

Hand in Hand bekämpar fattigdom genom hållbart entreprenörskap. De är övertygade om att entreprenörskap är vägen ut ur fattigdom. Hand in Hand ger människor de rätta verktygen för att av egen kraft förbättra sina levnadsvillkor. Hand in Hand har verksamhet i Afghanistan, Indien, Kenya och Zimbabwe. All personal i deras verksamhetsländer rekryteras lokalt och dessa som sköter all fältverksamhet. Vi är glada över att driva projektet WOMAN med fokus på menstruell hälsa i Indien tillsammans med Hand in Hand. Läs mer om Hand in Hand här.

The Cova Project

Cova-projektet är ett australiskt välgörenhetsprojekt som fokuserar på att hjälpa flickor och kvinnor i fertil ålder världen över. Flickorna och kvinnorna är fattiga, lider eller missgynnas på grund av att de inte har tillräckliga finansiella resurser för att ha råd med grundläggande hygieniska artiklar. Cova-projektet köper och ger då menskoppar till lokala samhällspartners som delar ut dessa till dem flickor och kvinnor som inte har råd med dem. Vi är väldigt glada över att kunna vara en del av det fantastiska arbete som sker inom Cova-projektet. Läs mer om Cova-projektet här.